Hong Kong International Flute Competition

Judges

Paul Edmund Davies
Shigenori Kudo
Vincent Lucas
Michel Bellavance
Wing Cheong Lam
Yi Hui Lin
Daniel, Hai-Sung Park
Yew Kia Koh
Matthew Wu
Ni Yizhen
Qi Yan